NORGESCUP-PPC1500  

 

 

 

 

 

 

NORGESCUP-PPC1500 for 2018/2019 (last ned)

Intensjonen med NorgesCup-PPC1500 (NC-PPC) er å øke aktiviteten for PPC-skyting og samtidig gi konkurranseskyttere stevneerfaringer for å kunne prestere på topp nivå i internasjonale åpne mesterskap som EM og VM

 

ADMINISTRASJON

PPC-rådet er ansvarlig for å administrere NC-PPC som omfatter blant annet:

- Regler for NC-PPC

- Godkjenne stevner

- Innkreve startkontingent

- Mottak og kontroll/godkjenne resultater

- Publisere resultater og sammenlagt resultat i NC-PPC

- Premier og utdeling under NM PPC1500

 

PERIODE

NC-PPC stevner skytes fra 18.06.2018 til og med siste helgen før NM 2019 (dato ikke bestemt). NM 2019 vil inngå i NC-PPC for 2019/2020.

 

ØVELSER

NC-PPC skytes i åtte øvelser:

 

 1.      Pistol 1500

-        Øvelsen skytes som en 150-skudds øvelse iht. WA-regler 7.7 - 150 skudds match.

-        Våpen: Pistol iht. WA-regler 3.2/pistol iht. pistolregler for Militærfelt pkt. 8.25.7.1.3.

 

2.      Revolver 1500

-        Øvelsen skytes som en 150-skudds øvelse iht. WA-regler 7.7 - 150 skudds match.

-        Våpen: Revolver iht. WA-regler 3.1/revolver iht. pistolregler for Revolverfelt pkt. 8.25.7.1.4.1

 

3.      Open (pistol/revolver)

-        Øvelsen skytes som en 60-skudds match iht. WA-regler 7.8 - 60 skudds match.

-        Våpen: Revolver eller pistol iht. WA-regler 3.1-3.9/pistol eller revolver iht. pistolregler for Revolver pkt. 8.25.7.1.4.1 - og Militærfelt pkt. 8.25.7.1.3.

 

4.      Standard Pistol 5 tom.

-        Øvelsen skytes som en 60-skudds match iht. WA-regler 7.8 - 60 skudds match.

-        Våpen: Pistol iht. WA-regler 3.4/pistol iht. pistolregler for Militærfelt pkt. 8.25.1.3, med maks. løpslengde på 5 tom./127 mm.

 

5.      Standard Revolver 6 tom.

-        Øvelsen skytes som en 60-skudds match iht. WA-regler 7.8 - 60 skudds match.

-        Våpen: Revolver iht. WA-regler 3.6/revolver iht. pistolregler for Revolverfelt pkt. 8.25.7.1.4.1 med maks. løpslengde på 6 tom./153 mm.

 

6.      Standard Revolver 4 tom.

-        Øvelsen skytes som en 48-skudds match iht. WA-regler 7.9 - 48 skudds match.

-        Våpen: Revolver iht. WA-regler 3.6/revolver iht. pistolregler for Revolverfelt pkt. 8.25.7.1.4.1, med maks. løpslengde på 4 tom./102 mm.

 

7.      Standard Revolver 2,75 tom.

-        Øvelsen skytes som en 48-skudds match iht. WA-regler 7.9 - 48 skudds match.

-        Våpen: Revolver iht. WA-regler 3.7/revolver iht. pistolregler for Revolverfelt pkt. 8.25.7.1.4.1, med maks. løpslengde på 2,75 tom./70 mm.

 

8.      Standard Pistol Faste Sikter

-        Øvelsen skytes som en 48-skudds øvelse iht. WA-regler 7.8 - 48 skudds match.

-        Våpen: pistol iht. WA-regler 3.9/pistol iht. pistolregler for Militærfelt pkt. 8.25.1.3, med maks. løpslengde på 5,5 tom./140 mm.

 

KLASSER

Det skytes i følgende klasser:

 

High Master       1476 – 1500

Master                 1440 – 1475

Expert                  1379 – 1439

Sharpshooter     1290 – 1378

Marksman                  0 – 1289

 

STEVNER

Oversikt over stevner som inngår i NC-PPC skal publiseres på: www.ppc1500.no

 

Et stevne i NC-PPC kan omfatte en eller flere av de åtte øvelsene for 150-, 60- og 48-skudds matchene.

 

Det kan bare skytes en tellende start i en øvelse pr. stevne.

 

For å være et godkjent NC stevne, skal det være publisert på terminlisten til NSF som approbert stevne senest 3 uker før stevnedato. Stevne som inngår i NC-PPC skal også være meldt inn til PPC i god tid før stevnedato. PPC-rådet forbeholder seg retten til å stryke stevner fra NC-PPC som ikke er rapport eller publisert innen fristene.

 

Stevner skal rapporteres inn til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

STEVNEAVGIFT

Det skal innbetales en stevneavgift pr. resultat som skal brukes til administrering/WEB-side og premiering:

 

-        150        kr. 25,-

-        60          kr. 20,-

-        48          kr. 20,-

 

Stevneavgift betales til kontonr.: 1210 48 20059

 

Stevneavgiften skal betales samtidig med innsending av resultater senest 14 dager etter stevnedato.

Resultater blir ikke publisert før stevneavgiften er betalt. PPC-rådet forbeholder seg retten til å stryke stevner fra NC-PPC hvor det ikke er betalt stevneavgift innen fristen uten nærmere varsel.

 

RESULTATER

De tre beste resultateten sammenlagt i den enkelte øvelse inngår i NC-PPC. Det kreves minimum tre resultater for å få premie i den enkelte øvelse.

 

Resultater skal sendes inn til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Resultater skal føres i Excel som angitt i oppsett «Mal resultat NC-PPC» og skal godkjennes av PPC-rådet før de publiseres som en del av NC-PPC.

 

NB både WA-id og NSF-id skal være med til den enkelte skytter.

 

Resultater vil bli publisert fortløpende på: www.ppc1500.no

 

PREMIERING

 

-        Sammenlagt premiering 1-2-3 (pokal/plaketter) i hver øvelse uavhengig av klasser.

-        Klassepremiering 1-2-3 (plaketter) i klassene* (High Master, Master Expert, Sharpshooter, Marksman) i hver av de åtte øvelsene

 

*den klassen skytteren er registrert i på siste stevne i NC-PPC (helgen før NM 2019) i WA1500.

 

© 2016 PPC 1500 Norge. All Rights Reserved. Designed By Granum